ثبت رایگان کسب و کار

سرویس دوکاله

بلور و کریستال

قیمت:

تماس بگیرید.

توضیحات:

برند وی دی وی ساخت ایتالیا شامل: ١)اردو مربع ٤خانه بدون پايه:67,500تومان ٢)اردو مربع ٤خانه پايه برنز: 102,500 تومان ...... ٣)پياله 116,500تومان ٤)پيش دست 169,000تومان ...... ٥)كاسه ٢٠ بدونه پايه 63,500تومان ٦)كاسه ٢٠ پايه برنز 98,500تومان ...... ٧)ليوان 102,500تومان ٨)نيم ليوان 98,500تومان ...... ٩)كاسه ٢٦ بدون پايه 80,000تومان ١٠) كاسه ٢٦ پايه برنز 115,000تومان ...... ١١)ديس ٢٨ بدون پايه 58,000تومان ١٢)ديس ٢٨ پايه برنز 93,000تومان ...... ١٣)ميوه ٣٥ بدون پايه 88,500تومان ١٥)ميوه ٣٥ پايه برنز نخلي:123,500تومان ...... ١٦)رولت خوري پايه برنز: 87,000تومان ١٧)رولت خوري بي پايه:52,000تومان ...... ١٨)شكلاتخوري: 59,000 تومان ١٩)شكلاتخوري پايه برنز: 94,000تومان ...... ٢٠)قندان :46,000 تومان ٢١)قندان پايه برنز:71,000تومان ......

نظرات شما:

نظری داده نشده است.