سرویس 102پارچه 18نفره رادیانس سفید

گالری آنتیک

قیمت:

تومان620000

توضیحات:

دیس 42 بزرگ 1عدد
-دیس 38 کوچک 2عدد
-بشقاب 18عدد
-پیش دستی 18عدد
-خورش خوری 12عدد
-کاسه کوچک 12عدد
-کاسه سالاد 1عدد
-فنجان 12عدد
-نعلبکی 12عدد
-قوری با درب 1عدد
-قندان با درب 1عدد
-شکرریز 2عدد
-نمکپاش فلفل پاش 6عدد
-سوپخوری با درب 1عدد

محصولات مشابه