ثبت رایگان کسب و کار

لیوان و نیم لیوان روزنتال

بلور و کریستال

قیمت:

تماس بگیرید.

توضیحات:

:ليوان باريك بلند ارتفاع: ١٧سانت دهانه:٨سانت :نيم ليوان باريك كوتاه ارتفاع: 12 سانت دهانه:7سانت ليوان متوسط تپل: ارتفاع: 10 سانت دهانه:9سانت ليوان كوتاه تپل: ارتفاع: 8 سانت دهانه:8سانت .

نظرات شما:

نظری داده نشده است.