مبل انگلیسی به همراه کاناپه یو

راشل

قیمت:

تومان13500000

توضیحات:

سرویس میز چهارتراش مهرسا
نشیمن 7نفره
رنگ سفید ترک
چوب راش

محصولات مشابه